เชิญชมวิดีโอย้อนหลัง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อและรับชมย้อนหล้ง
KAS_8375
ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …
banner_16march59
อ่านต่อ …
banner_18_march16
อ่านต่อ …
banner_10march16
ถ่ายทอดสดทาง Nontri live และ Teleconference ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
++ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ++
++ เอกสาร การรับฟังความเห็น ร่างวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ ฯลฯ ++