12333831_972027886178556_1469698952_o_2
นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงาน
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 มก.ฉกส.
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KAS_9357_2
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน
Digital KU Day : Next Step towards a digital University
ขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล ตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KAS_9211_2
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KAS_9174_2
นายกสภาฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
RR_16.1
นายกสภา ฯ เป็นประธานโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …