10octนายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ …
6octการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10 /2559
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ …
3octนายกสภา ฯ มอบรางวัลบุคลากร สวพ. มก. ดีเด่น ประจำปี 2559
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ…
29sepนายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก.
ให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะจากสำนักงาน กปร.
วันที่ 29 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
270959นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 27 กันยายน 2559
อ่านต่อ…