12113276_907539022650264_3491386593801841510_o-2
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
อ่านต่อ …
AVS_3821-2

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคมวิทยาเขตกำแพงแสน
สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8”
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
อ่านต่อ …

AVS_3821-2

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคมวิทยาเขตศรีราชา
สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
อ่านต่อ …

persident20_08-2

นายกสภา ฯ ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558
อ่านต่อ …

12015464_602580083214784_323579331_o-2

นายกสภา ฯ ร่วมเปิดงาน คอนเสิร์ต
“ เฉลิมบรมราชกุมารี ดุริยดนตรีสโมสร ”
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
อ่านต่อ …