DSC_0493
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สักการะพระพุทธชินสีห์
พระประจำมหาวิทยาลัย ณ อาคารพุทธเกษตร สักการะพระพิรุณทรงนาค
ณ หน้าหอประชุม และสักการะอนุสาวารีย์สามบูรพาจารย์
อ่านต่อ …
DSC_0734
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
บริการดีมีคุณธรรมรางวัลแข่งขันประหยัดพลังงานระหว่างฝ่าย
เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบ 38 ปี
อ่านต่อ …
DSC_1353
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ พุทธเกษตร
อ่านต่อ …
DSC_9469
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ สระสุวรรณชาดพระราชทาน”
โดยจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ …
ku_cmu2
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงาน
และศึกษาดูงานเรื่อง “การเตรียมตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ …