16711839_1112202862235429_1319670678813359698_nรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานของสถานีวิจัยดอยปุย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …

KAS_5788รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ  “เพชรนนทรี”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …

KAS_5602
คณะนิสิตเก่า KU 25 มอบทุนตั้งต้น
จัดตั้งกองทุน KU 25 ให้แก่ มก.ฉกส.เพื่อพัฒนานิสิต
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
KAS_5593
นิสิตชมรมพุทธศาสน์ เข้ากราบคารวะขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
KAS_5590
คณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
เข้ากราบคารวะขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …