20160120_120630
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อม คณะ ฯ และสื่อมวลชน
เยี่ยมเยือนและสานต่อความร่วมมือกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2559
KAS_2411

นายกสภาฯ บรรยายพิเศษวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินแก่นิสิตชั้นปีที่ 1
หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

KAS_2215
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8
รับฟังความคิดเห็นประชาคม มก. ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
KAS_2082
นายกสภาฯ นำผู้บริหาร บุคลากร นิสิต สื่อมวลชน
ปั่นจักรยานประสานสัมพันธ์ ถนนเลียบคลองบางเขน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
DSC03970
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559