KAS_2897นายกสภา ฯ มอบเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 16
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ …
PR 5_22_2-2นายกสภา ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ … 

IMG_7922_resize-2นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 12 ปีวันสถาปนา และเปิดอาคารการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ …

15032450_913617718774722_640879684_n-2
นายกสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มก. ประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษา
ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ…
S__86310938-2
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ
“ เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60 “
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ…