12435651_735058266630669_408249648_n
นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เยี่ยมเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะลำไย ประเทศสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ…
IMG_9388 (Medium)-2
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ…
KAS_0585-2
นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ…
KAS_9719
นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
52 ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
12325471_972027916178553_1110354756_o_2
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์  องคมนตรี เป็นประธานพิธีเททอง
หล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เนื่องในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มก.ฉกส. ในปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …