KAS_4193
นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
“สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
อ่านต่อ …

13282832_1121361281218426_1359632938_o
นายกสภา ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
อ่านต่อ …

DSC05034-2นายกสภา มก. ประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอประวัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฝ่ายอำนวยการ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
อ่านต่อ …

_MG_8636-2

นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รุ่นที่ 114  KU 72
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
อ่านต่อ …

IMG_4503-2นายกสภา มก. และคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕
ประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
อ่านต่อ …