IMG_3238นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2559
ร่วมการดำนาปลูกข้าวกับนิสิตและนักเรียน กว่าห้าพันคน
ณ ทุ่งนาไพร วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ …

supan3

นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและให้กำลังใจ
บุคลากรและนิสิตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ …

13958125_1223099987742334_6926191556715541779_oพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง ครั้งที่ 47”
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ …

KAS_7905-2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิต
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
อ่านต่อ …

KAS_9678นายกสภา ฯ ร่วมถวายราชสดุดีในงานคอนเสิร์ตการกุศล “60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
อ่านต่อ …