12794857_1066191686755792_3990831924096325181_o-2

นายกสภา ฯ นำคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …

road_bk12

นายกสภา ฯ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีเปิดการจราจร
ถนนเลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) พื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ 24 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …

12899469_777499475719881_2054579016_2-2
ประชุมจัดตั้ง “ห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”
วันที่ 23 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …
12887490_777500215719807_48076021_2-2
นายกสภาฯ บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันที่ 23 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …
bangkhen5-2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมแผนรับมือการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย
จากการเปิดใช้ถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
วันที่ 22 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …