ลัวิลัร์ ร่บัทึวัติร์

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

thanks_formom

          รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 และประชาชน จำนวนกว่า 10,000 คน  เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำพสกนิกร ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เข้าไปในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มจากประตูวิภาวดีรังสิต เข้ามาทางขวามือ ผ่านสนามฟุตซอล แยกสาธิตเกษตร อาคารเสรีไตรรัตน์ (สำนักการกีฬา) แยกโครงการหลวง สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สนามอินทรีจันทรสถิตย์ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกประตูงามวงศ์วาน 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ แยกประตูงามวงศ์วาน 2 คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ แยกคหกรรมศาสตร์ อาคารวิทยพัฒนา แยกประตูงามวงศ์วาน  1 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อาคารศาลาหกเหลี่ยม  สระน้ำหอประชุม และประตูพหลโยธิน ระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 16.20 น.  

bikeformom-1

          โดยเมื่อทรงปั่นจักรยานมาถึงจุดพักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงดนตรี KU WIND SYMPHONY นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 69 คน ได้บรรเลงและขับร้องเพลงปั่นจักรยาน ถวายในขณะปั่นผ่านด้วย ตลอดเส้นทางปั่นจักรยานนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 8,000 คน สวมใส่เสื้อพระราชทาน Bike for Mom สีฟ้า ด้านหลังของเสื้อ มีคำว่า KASETSART UNIVERSITY เฝ้า ฯ รับเสด็จ พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องและโบกธงสีฟ้า ทั้งสองพระองค์ทรงหันพระพักตร์มองพร้อมแย้มพระสรวลให้และยกพระหัตถ์ทักทาย นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงอย่างหาที่เปรียบมิได้ที่ทรงมีพระเมตตตาต่อนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะจารึกไว้ในดวงจิตของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตราบนานนิรันดร์

bikeformom-2

          โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom   ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมใจจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นเสมือน “แม่ของแผ่นดิน” และเป็นการแสดงพลังความรู้ รัก สามัคคีของคนไทย ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั่วประเทศจำนวน 294,863 คน แบ่งเป็นผู้ลงทะบียนในกรุงเทพฯ 40,000 คน ภูมิภาค 254,863 คน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมและทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในเส้นทางไปและกลับจากลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า กองบังคับการกรมหทารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถึงกรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เป็นระยะทางรวม 43 กิโลเมตร

          ขบวนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นขบวน  A ประกอบด้วยคณะบุคคลสำคัญ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ดร.อนามัย ดำเนตร  รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

bikeformom-3

          และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำขบวน B ประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บัญชาการกองพล รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

bikeformom-4

          สำหรับขบวน C เป็นขบวนภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยในส่วนของขบวน C 3 ซึ่งเริ่มต้นปั่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว  ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ  ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีหน้าที่สำคัญในการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ซึ่งเป็นแขกของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเป็นจุดพักขบวนจักรยาน  จุดลงทะเบียนของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกปั่นจักรยานที่เรียกว่า ขบวน C 3 อีกจำนวน 6,500 คัน พร้อมกันนี้ได้เปิดครัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการอาหารว่างนมสดเกษตร 4,000 ถุง , นมข้าวโพด จำนวน 10,000 ขวด ข้าวโพดต้ม (หวาน) จากไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ จำนวน 10,000 ฝัก  ซึ่งเป็นของดี ของอร่อยขึ้นชื่อ จากสถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะเกษตร กล้วยนานาชนิด จำนวน 4,000 ลูก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บริการอาหารกลางวัน ปรุงกันสด ๆ ใหม่ ๆ โดยทีมงานคณะศึกษาศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น ผัดไทย ขนมจีนแกงไตปลา น้ำยาปลาแซลมอน  แกงเขียวหวานไก่ โปรตีนเกษตรผัดพริกแกง ม่ามาผัด ถั่วเขียวต้มน้ำตาล น้ำลำไย เป็นต้น

ดูภาพทั้งหมด

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 18 สิงหาคม 2558