นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

             วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดยมี นายสกล มงคลธรรมมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธี โอกาสนี้ รศ.ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต  ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

             งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนภาคตะวันออก การประชุมวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจำหน่ายสินค้าดี  ทั่วทุกภาคทั่วไทย อาทิ สินค้า OTOP สินค้า Handmade เฟอร์นิเจอร์ ผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยียานยนต์ IT อาหารพื้นเมือง สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด