รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 380,000 บาท จาก ผศ.ดร. พัชรประภา อดุลวิทย์ ภริยา ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ อดีตอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำสมทบเข้ากองทุน “ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ” ซึ่งเป็นกองทุนลำดับที่ 58 ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันกองทุน “ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ” มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,027,941 บาท  โดยมี ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน กรรมการเหรัญญิกและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล และ นายพชรพล อดุลวิทย์ บุตรชาย ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAS_0435

          อนึ่ง กองทุน “ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลของกองทุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และขยายผลไปถึงนิสิตในคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันด้วย

KAS_0441