ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะสังคมศาสตร์
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะประมง (ด้านวิชาการ)
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะประมง (ด้านการบริหาร)
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …