นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก เดชา ปุญญบาล
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ..

 


ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ

 

 

             ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ..

 

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายเรื่อง Financing and Governance in Autonomous University
ในการประชุมโครงการ Advancing University Financing Management Practice in Southeast Asia / ADVANSE
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี


วิดีโอคลิปสรุปการส่งมอบผลงาน ของ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28
แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มก. คนที่ 29
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ