คณะผู้บริหารและบุคคลกร สวัสดีปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมของนายกมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561

 

       พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

         ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา
อ่านต่อ….

 

 

     ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน
อ่านต่อ…