รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คนที่ 28
เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
อ่านต่อ …
KAS_5419มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
1485231295316รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ
วันที่ 23 มกราคม 2560
อ่านต่อ …

คณะผู้บริหาร มก. จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ คนที่ 28
วันที่ 24 เมษายน 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560
ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
วันที่ 11 เมษายน 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ประจำปี 2560
วันที่ 5 เมษายน 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก. และกรมชลประทาน
วันที่ 4 เมษายน 2560
อ่านต่อ …