รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ พุทธเกษตร

DSC_1353