รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ สระสุวรรณชาดพระราชทาน” โดยจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานสระสุวรรณชาดสำหรับบำบัดสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาลสัตว์

DSC_9462