วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย รศ.ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน  รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด บางเขน และคณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบ 12 ปี โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังสี  และ นายเรวัติ อ่ำทอง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับ ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

16797795_488272921560980_2022026232232432276_o16836105_488277464893859_6081568283310637493_o                โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ากราบสักการะรูปเหมือนหม่อมหลวง ชูชาติ กำภู ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกันเกราบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด และให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ” โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ จาก 10 หน่วยงานของวิทยาเขต ซึ่งสำนักหอสมุดกำแพงแสนได้นำมาเก็บรวบรวม และจัดทำเป็นจดหมายเหตุวิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในหน่วยงานและส่งผลดีอย่างยิ่งให้กับมหาวิทยาลัย