116342

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์  อดีตหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กำจร เล่ห์มงคล ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และ คณะฯ เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ นายพรศักดิ์ แสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร มก.ฉกส.

          โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้คำปรึกษาเรื่องโครงการจัดตั้งโรงเรียนพุทธธรรมสาธิต มก.ฉกส. การวิเคราะห์เรื่องการลงทุน รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Forest School เน้น Activity Outdoor โรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมให้กับเด็กๆ ได้เล่น เรียนรู้ และสัมผัส กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เข้าใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความสนใจอยากเรียนมากขึ้น ซึ่งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมในประเทศแถบยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเนเธอร์แลนด์  นอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำการวางแผนการจัดการด้านสัตวบาล การจัดการพื้นที่ฟาร์ม มก.ฉกส. ภายในอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อรองรับงานวิจัยและการบริการวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างสูงสุด จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ ฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ของมก.ฉกส.ตามลำดับ