16649068_1112534402202275_7838449386022702507_n

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการดาวล้อมเดือน ที่ศูนย์เรียนรู้ศักยภาพธุรกิจการเกษตร สาขาลำไย  สวนวังผาการ์เด้น บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของการจัดการสวนลำไย แบบมืออาชีพเพื่อการขยายองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปสู่พื้นที่และชุมชน โดยมี นายวิจิตร เกี๋ยงอำภา เจ้าของสวน นายศราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ จาก ธ.ก.ส.สาขาอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป