16711839_1112202862235429_1319670678813359698_n         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และประธานคณะกรรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก.พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานสรุป ณ ศูนย์วิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 174 หมู่ 12 ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวนิภา เขื่อนควบ หัวหน้าสถานวิจัย และคณะให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ และสรุปผลการดำเนินงาน