วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

KAS_3863
โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ประกอบพิธีด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นได้ถวายเครื่องไทยธรรมร่วมกับคณะผู้บริหาร พระสงฆ์สวดอนุโมทนา พร้อมกรวดน้ำรับพร จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบวันสวรรคตครบรอบวันสตมวาร 100 วัน