นายกสภาฯ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”
ยิ่งใหญ่ 21 สถาบัน
รวมใจร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

           วันที่ 6 มกราคม 2560  ที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์ 2560” อย่างยิ่งใหญ่ เรียบง่ายและพอเพียง  โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร  จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นำผู้อำนวยการ, คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และตัวแทนนักกีฬาทั้ง 17 ชนิด จากโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 21 สถาบัน รวม 5,574  คน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้คำขวัญของการจัดงาน คือ “เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี  นนทรีเกมส์” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ มาเป็นแนวทางปฏิบัติตนตลอดการแข่งขันและการดำเนินชีวิตนับต่อจากนี้

15992110_952743328195494_460526959_o            โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบโล่ที่ระลึกแก่โรงเรียนสาธิต ฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกล่าวเปิดงาน ความว่า “การจัดกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวพระราชปณิธาน“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการกีฬา”นับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็นแบบอย่างด้านกีฬา ขอชื่นชมในความตั้งใจของโรงเรียนสาธิต/ ทั้ง 21 โรงเรียน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนากลุ่มโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ  โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการกีฬา  รู้จักความสมัครสมานสามัคคี/ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน นับเป็นคุณสมบัติที่ดีของเยาวชนและคนในสังคม”

DSC_1417            การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-12 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการแข่งขันกีฬา 17 ชนิด ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, ฮอกกี้ และแฮนด์บอล นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ถนนตามรอยพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิทรรศการประกอบด้วยพระราชประวัติ, พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาและการดนตรี, โครงการน้ำ, โครงการดิน, โครงการหลวง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสวนมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์