วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ๑๒ ปีวันสถาปนา และเปิดอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรให้การต้อนรับ โดยก่อนพิธีเปิดอาคาร รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ได้เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

IMG_7922_resize-2