นายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50

          วันที่ 10 ตุลาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50 พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์, รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น และ นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย