การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10 /2559

          วันที่ 6 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2559  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม