นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก.
ให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะจากสำนักงาน กปร.

         วันที่ 29 กันยายน 2559 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมด้วย หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. เข้าดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และ ผู้บริหาร มก. ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่

          เส้นทางการเยี่ยมชมสถานที่โดยรถรางสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นนนทรีทรงปลูก หอประชุม มก. แคปซูลกาลเวลา มก. หออนุสรณ์ 60 ปี มก. พิพิธภัณฑ์หอพักนิสิต มก. (หอ 2) และสวนวรุณาวัน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่ที่รวบรวมต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดและปลูกไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้บรรยายนำชมสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย