นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          วันที่ 27 กันยายน 2559  บริเวณ หลังอาคาร  8/1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี 2559 โอกาสนี้ นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. ร่วมกันพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเขียวขจี สดชื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าทำงาน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครด้วย