14051704_1074730005943123_766219073953164355_n          วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 21 และร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาเขตศรีราชาในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา

          โอกาสนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานภายในวิทยาเขตศรีราชาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี , 15 ปี ขึ้นไป และ บุคลากรผู้ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 พร้อมกับเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์และนิสิตที่โดดเด่นตามลำดับ