วันที่ 5 สิงหาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 47” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมรับเสด็จ

13958125_1223099987742334_6926191556715541779_o

          งาน “โครงการหลวง 47” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2559  ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้น ภายใต้แนวความคิด “THE MIRACLE OF ROYAL PROJECT” สินค้าแนะนำ ได้แก่ ถั่วอะซึกิ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่นำมาแปรรูปเป็น “ถั่วบด” สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด, ข้าวโพดหวานสีม่วง ผลผลิตจากสถานีเกษตรหลวงปางดะ ซึ่งเป็นการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ มีรสชาติหวาน กรอบอร่อย โดยปีนี้ได้ผลผลิตจำนวนมาก และเป็นปีแรกที่มีการนำออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย รวมทั้ง ดอกดาเลีย, ดอกคาลล่าลิลลี่ และดอกยูโคมิส ที่จำหน่ายทั้งในรูปแบบไม้ตัดดอก และแบบไม้กระถาง ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ที่สามารถทดแทนการนำเข้าดอกไม้จากต่างประเทศได้  รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ร้านจิตรลดา, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านภูฟ้า, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก และร้าน ดร.น้ำจิต-ดร.น้ำใจนอกจากนี้ มีการจัดแสดงประติมากรรมเครื่องแขวน The Miracle Of Royal Project ขนาดสูง 17 เมตร ตกแต่งด้วยใบโพธิ์ทอง 367 ใบ แสดงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ดำเนินงานมา 47 ปี, นิทรรศการแสดงภาพประกอบเรื่องเล่า และข้อมูลทางวิชาการชุด “ช่วยเขาให้ช่วยตัวเอง” แสดงแบบแปลงจำลองเกษตร ตั้งแต่กำเนิดของพืชไร่บนที่สูง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพันธุ์ถั่วแดงหลวงให้แก่ชาวปกาเกอะญอ เพื่อปลูกทดแทนฝิ่น จนปัจจุบันโครงการหลวงส่งเสริมการปลูกพืชไร่ 10 ชนิด อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ, งา, ข้าวสาลี, และเมล็ดลินิน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 16 แห่ง สร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่า 12 ล้านบาทต่อปี