นายกสภา ฯ  ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี คณะมนุษยศาสตร์

KAS_5354

          วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์ในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAS_5417

          ภายในงานประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มนุษยศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่มีคุณูปการต่อคณะมนุษยศาสตร์ พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 พิธีมอบรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558 พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ การขับร้องเพลงประจำคณะมนุษยศาสตร์ โดยวง KU WIND SYMPHONY และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ การแถลงข่าวผลงานเด่นของคณะมนุษยศาสตร์ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน + 6 การทดสอบความบกพร่องการสำเหนียกรู้ระบบเสียง และแผนงานสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ  ส่วนภาคบ่าย เป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการความรู้กับการวิจัยเชิงสหวิทยาการ และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ