13271743_1121367277884493_1798198186_o

นายกสภา ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี

          วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี ภายในงานมีกิจกรรม สักการะพระพิรุณ และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมการมอบรางวัลต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ รางวัลการแข่งขันประหยัดพลังงาน รางวัลเคาน์เตอร์ดีเด่นที่ได้รับการโหวตคะแนนจากผู้ใช้บริการ

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักหอสมุดและเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี สำนักหอสมุด ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีด้วย โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร ให้การต้อนรับ