วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๔ KU ๗๒ ซึ่งมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๕๑ คน  ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจอิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรการศึกษา โล่รางวัลเรียนดี กิจกรรมดี และกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย โดยมี ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย กรรมการบริหารวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ พยาบาลกิตติคุณ คณาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

          พิธีคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน เป็นพิธีการสำคัญที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประกาศเกียรติยศให้ว่าที่บัณฑิตและพ่อแม่ได้รับรู้ว่า บัดนี้บัณฑิตต้องทำหน้าที่ของคนไทยเพื่อชาติบ้านเมือง และเป็นการรักษาพันธะหน้าที่ของครูสมบูรณ์แล้ว ตามที่สัญญาไว้เมื่อวันรับลูกเป็นศิษย์ โดยกิจกรรมเริ่มจากพิธีการมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ การขอขมาลาโทษและกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นพ่อแม่และว่าที่บัณฑิตพยาบาลจะจับมือกันเดินมาหาครู พี่พยาบาลกิตติคุณ กรรมการวิทยาลัย เพื่อรับมอบเข็มวิทยาลัย สว โดยครูจะกล่าวแสดงความยินดี และบอกคืนลูกให้พร้อมคำอวยพร พ่อแม่และครูช่วยกันติดเข็ม สว ให้บนเครื่องแบบ สีขาว  ซึ่งมือเหล่านี้คือมือที่ประคับประคองให้ลูก ลูกศิษย์มีวันแห่งความสำเร็จและด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตา

_MG_8636-2