วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้าราชการ อาจารย์อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม และเคารพศพนายบรรหาญ ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21

          ทั้งนี้ นายบรรหาญ ศิลปอาชา มูลนิธิบรรหาญแจ่มใส และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้มีคุโณปการ อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ลำสมุห์ในอำเภอเมือง และอำเภอบางปลาม้า จำนวนกว่า 300 ไร่ แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดเป็นพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน

13180924_801180590018436_1535381060_n