วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) 72 ปี มก. แก่ หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เป็นผู้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวของบูรพาจารย์และอาจารย์ในเหตุการณ์สำคัญที่ได้ทำคุณประโยชน์หรือสร้างสรรค์ผลงานเด่นให้กับมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงสังคมภายนอก เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่า เต็มเติมให้กับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการ กระบวนการ การสร้างแนวคิดและต้นแบบเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ภายใต้แบรนด์  KU++ Super plus  สัมมาทิฐิภิรมย์ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8 ตลอดจนการใช้หลักการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรศาสตร์หนึ่ง เกษตรศาสตร์สิบ เกษตรศาสตร์ร้อย เกษตรศาสตร์พัน  เกษตรศาสตร์หมื่น เกษตรศาสตร์แสน เกษตรศาสตร์ล้าน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

13150031_800799606723201_1169560101_n-2