นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร

“ลงนามถวายพระพร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

KAS_6992

          ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

KAS_7009

         ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป คณะบุคคลสำคัญ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หลังจากมีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๐  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙