วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่น ในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวัน “เกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี  และ   รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการ อธิการบดี นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นิสิตเก่าดีเด่น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_1076-2

          นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน แบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐ 5 คน ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ 2 คน ประเภทนักบริหารภาคเอกชน 2 คน ประเภทนักวิชาการ 3 คน ประเภทนักวิจัย 2 คน ประเภทเกษตรกร 1 คน  ประเภทนักบริการสังคม และประเภทอาชีพอิสระ ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล