นายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 31 ปี

DSC_2310

           วันที่ 25 มกราคม 2559  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 31 โดยมีคณะผู้บริหารร่วมพิธี ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อาทิ รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ  รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย  ตรงวานิชนาม  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ นายสหัส ภัทรฐิตินันท์  ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ  ผอ.สำนักหอสมุด ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี ผอ.รร.สาธิตฯ กำแพงแสน นายอุกฤษณ์ มนูจันทรัถ   ผอ.สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

DSC_4505            จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Social media พลังใหม่แห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร”  โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “KU สู่ Digital University” คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งเว็บ Blognone  บรรยายหัวข้อ “Social Media พลังใหม่แห่งการสื่อสารบนโลก Digital”  คุณวศิน เพิ่มทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการอำนวยการของบริษัท โปรวิชั่น จำกัด บรรยายหัวข้อ “Social Media โลกใหม่ของการสร้าง สื่อตีพิมพ์”  และ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง thumbsup.in.th เว็บข่าวด้านธุรกิจดิจิตอล บรรยายหัวข้อ “Social Media Marketing กับการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร“

DSC_4602