นายกสภาฯ นำผู้บริหาร บุคลากร นิสิต สื่อมวลชน
ปั่นจักรยานประสานสัมพันธ์ ถนนเลียบคลองบางเขน

  KAS_1910

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน”  กิจกรรมพิเศษ ในโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ 300 คน ร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางจุดเริ่มต้นที่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผ่านแยกอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เข้าสู่ถนนเลียบคลองบางเขนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านด้านหลังคณะสิ่งแวดล้อม คณะประมง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าสู่ประตูวิภาวดีรังสิต และจุดสิ้นสุดที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี รวมระยะทางระยะทาง 2.95 กิโลเมตร เมื่อวันที่13 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น.

KAS_2082

          กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังเป็นกิจกรรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน และเพื่อติดตามความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อความปลอดภัยแก่นิสิต บุคลากร และชุมชนที่อยู่ด้านเหนือของคลองบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้สามารถใช้เส้นทางถนนเลียบคลองบางเขน      เข้า – ออก พื้นที่โดยไม่ต้องผ่านเข้ามาในถนนโครงข่ายของมหาวิทยาลัยที่มีสภาพการจราจรคับคั่งหรือต้องไปผ่านสี่แยกเกษตรศาสตร์เช่นในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะมีการจะเปิดใช้ถนนเส้นนี้ได้ในปลายเดือน มกราคม 2559

KAS_1997

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนอย่างชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบ่งปันพื้นที่ประมาณ 14.8 ไร่ ทางด้านทิศเหนือตลอดแนวคลองบางเขน ระยะห่างแนวคลอง 30 เมตร ความยาว 790 เมตร เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน และพื้นที่อีกประมาณ 9 ไร่เศษบริเวณซอยพหลโยธิน 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลียบคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในและพื้นที่รอบนอกบริเวณเกษตรกลางบางเขน  มาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2542