นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา

DSC03970

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาและกล่าวให้พรบุคลากรเนื่องในวันปีใหม่ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาเขตศรีราชา พร้อมจับของรางวัลพิเศษแก่บุคลากร จากนั้น รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้บริหารจากเทศบาลนครแหลมฉบัง  ประธานชุมชนต่างๆ สถานีตำรวจศรีราชา ที่มาร่วมงานและมอบของรางวัลพิเศษให้กับบุคลากร พร้อมมอบรางวัล Acting Vice President for Sriracha award แก่บุคลากรที่มีความขยันตั้งใจปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม โดยกิจกรรม ”รื่นเริง บันเทิงศรีราชา”  ประกอบด้วยการแสดงจากบุคลากรคณะต่างๆ ซึ่งความสนุกสนานและสร้างความสุขให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่าน