“ วันเกษตรศาสตร์ เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน ” 

DSC_9879              วันที่ 5 มกราคม 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และ นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้สัมภาษณ์วารสารนนทรี วารสารของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เกี่ยวกับงานวันเกษตรศาสตร์  เขียวขจี ทำดี  ทั่วแผ่นดิน   ซึ่ง สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมในสังกัดสมาคมนิสิตเก่าฯ และเครือข่ายนิสิตเก่าจัดขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี  แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งเพื่อระลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อบูรพาจารย์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณาจารย์  บุคลากร  นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า

DSC_9925

          ทั้งนี้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญชวนลูกเกษตรทั่วประเทศรวมแสดงพลัง  สวมใส่เสื้อสีเขียว ส.มก.วันเกษตรศาสตร์ และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ