เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ และมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 14 คน บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 16 คน โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรและอวยพรปีใหม่ ให้ขวัญและกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรม มก. อาวุโส ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรร่วมงาน ประมาณ 4,600 คน

KAS_1161-2

          กิจกรรมงานขอบคุณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณบุคลากร ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน สำหรับในปี 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 74 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และกิจกรรมในช่วงเย็น-ค่ำ งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น การแสดงของวงดนตรีสากลเคยูแบนด์ วงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย การแสดงของชมรมกีฬาลีลาศ การจับสลากรางวัล มูลค่า 292,500 บาท