รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์ และการประชุมประจำปีภาคีคณบดีสัตวแพทย์กลุ่มประเทศเอเชีย ประจำปี 2558 (The 14th Asian Association of Veterinary Schools (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015 ภายใต้หัวข้อ “Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets” ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานภาคีคณบดีสัตวแพทย์แห่งอาเซียน (SEAVSA) และ Prof. Dr. Pan Dong Ryu, Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ ประธานภาคีคณบดีสัตวแพทย์กลุ่มประเทศเอเชีย (AAVS) กล่าวต้อนรับ

IMG_9388 (Medium)-2

             การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์ และการประชุมประจำปีภาคีคณบดีสัตวแพทย์กลุ่มประเทศเอเชีย ประจำปี 2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย สัตวแพทย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันสมาชิกของ AAVS และ SEAVSA  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 123 คน จาก 43 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร       รวม 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ บีช  รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี