เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 14/3 พร้อมด้วย ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 14/1 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 14/2 และ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ร้านอาหารเพลิน กรุงเทพมหานคร