รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมสดุดีรำลึก สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2558 ครบรอบปีที่ 25 ของการเสียชีวิต และเปิดนิทรรศการ“สืบจิตวิญญาณ สืบสร้างอุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 22” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAS_0708

          โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และร่วมในพิธีวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น สืบ นาคะเสถียร เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการจากไปของสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ (วน.รุ่นที่ 35 เคยู.รุ่นที่ 29) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามาตลอดชีวิต นับได้ว่าเป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานเปิดโครงการและนิทรรศการ“สืบจิตวิญญาณ สืบสร้างอุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 22” ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธหน่วยงานร่วมจัดงาน พร้อมทั้งกล่าวว่า “สืบ คืออริยบุคคลที่สืบทอดการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็นวันที่ประเทศไทยต้องสูญเสียนักอนุรักษ์ธรรมชาติผู้มีอุดมการณ์และบทบาทสำคัญในการรักษาป่าและพิทักษ์สัตว์ป่า การจากไปของสืบ นาคะเสถียร จึงเป็นความสูญเสีย ครั้งยิ่งใหญ่ที่นักอนุรักษ์ธรรมชาติทุกคนควรจะต้องจดจำ”

KAS_0826