รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ    ปริณายก เป็นวันที่ 745 ของพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งนี้ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยในวันที่ 1 (15 ธ.ค.) การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 2 (16 ธ.ค.) เชิญพระศพสู่พระเมรุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และพระราชทานเพลิง ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร จากนั้นวันที่ 3 (17 ธ.ค.) เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร และเชิญพระอัฐิจากพระเมรุไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จะจัดให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค

KAS_7501_2

          สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราช ทุกพระองค์ในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชนมายุ 100 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต พระชนมายุ 100 พรรษา 21 วัน